2019-2020 Bahar Döneminde Almanca Hazırlık Eğitimi Programında Uzaktan Eğitime Devam Şartı ve Kayıt Dondurma ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

30.04.2020

1) Uzaktan Eğitim kapsamında derslere devam zorunlu mudur?

Uzaktan eğitim kapsamında da senkron / canlı derslere en az  %80 devam şartı vardır.
 
2) Uzaktan eğitim kapsamındaki derslere devam etmek istediğim halde internet erişim sorunu nedeniyle devam edemiyorum. Bu durum dikkate alınarak verilen ders materyalleriyle kendim hazırlanmak suretiyle sınavlara girebilmem sağlanabilir mi?

Öğrencilerin Uzaktan Eğitim kapsamında derslere devam etmek zorunda oldukları, senkron / canlı derslere  %80 devam koşulunu sağlamaları gerektiği, ancak internet erişimi, bilgisayar vb. temini gibi nedenlerle bazı öğrencilerin uzaktan eğitime devam etme imkanlarının olmadığı göz önünde bulundurularak, öğrencilerin mağduriyetlerini önlemek ve fırsat eşitliği sağlamak amacıyla öğrencilerin kur sınavına girebilmesine ve sınavdan gerekli başarı notunu aldıkları takdirde devam durumlarına bakılmaksızın ilgili kurdan başarılı sayılmalarına, aynı şekilde C1 kuruna devam edemeyen öğrencilerin Almanca Yeterlik Sınavına (TestDaF) girebilmelerine ve gerekli başarı puanını aldıkları takdirde başarılı sayılmalarına karar verilmiştir.
 
Söz konusu öğrenciler, ilgili sınavlardan başarısız oldukları takdirde devam durumları (devam şartını sağlamıştır / devam şartını sağlamamıştır olarak) dikkate alınacaktır. Bu nedenle öğrencilerimizin derslere devam şartını yerine getirmeleri büyük önem arz etmektedir.
 

 
3) 2019-2020 Bahar döneminde Almanca Hazırlık Eğitimi programında olup kaydını donduran öğrenciler, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında hangi kurdan devam edeceklerdir?

Almanca Hazırlık sınıfını ikinci yıl tekrar edecek öğrenciler ya da 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kaydını donduran öğrenciler, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında, bir önceki eğitim-öğretim yılında en son devam zorunluluğunu yerine getirmiş oldukları ve sınavında da başarılı oldukları kurun sonuçlarına göre hazırlık eğitimine başlar.
Ayrıca öğrenciler, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başında Yüksekokulumuzda yapılan Almanca seviye tespit sınavına  (onSET) da girebilir ve bu durumda Almanca seviye tespit sınavı (onSET) sonucuna göre sınıflara yerleştirilir. Söz konusu öğrencilerin Almanca seviye tespit sınavına (onSET) girebilmek için en geç bu sınavdan bir hafta önce dilekçe ile Yabancı Diller Yüksekokuluna başvuruda bulunmaları gereklidir. Almanca seviye tespit sınavına (onSET) giren öğrenciler, ilgili sınav sonucuna göre belirlenen dil seviyesindeki sınıfa devam etmek zorundadır.   

 
22.04.2020