Almanca Hazırlık Eğitimi Programı Öğrencilerine Duyuru

17.05.2020

 
  • Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünün 7.5.2020 tarihli duyurusunda “Yapılan deneme sınavı uygulamasında yaşanan teknik sorunlara istinaden 14.-15.5.2020 tarihinde yapılacak olan 4. kur sınavı online olarak yapılmayacaktır. Ölçme-değerlendirme ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır” bilgisi yer almaktadır.  
 
  • Buna istinaden 15.05.2020 tarihinde ölçme-değerlendirme ile ilgili şu bilgilendirme yapılmıştır:
 
      4. Kur Sınavı, tüm kurlarda aşağıdaki tarihlerde online olarak yapılacaktır.
      Sınav, iki yazma çalışmasından (SA) oluşacaktır.


       Sınav Tarihleri:
       20.05.2020 saat 10.30
       21.05.2020 saat 10.30

 
  • Her kur sonunda yapılması gereken kur geçme sınavları 4 becerinin ölçülmesi esasına dayalı olarak yapılması bir zorunluluk iken, bu sınavların tamamının uzaktan iletişim imkânları kullanılarak yapılmasından, az sayıda da olsa gerekli teknik altyapıya sahip olmayan öğrencimiz bulunması ihtimali dikkate alınarak vazgeçilmiş ve sadece yazma becerisinin (SA) ölçülmesi suretiyle gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür.
 
  • Yazma çalışmalarının (SA) uzaktan eğitimin bir parçası olduğu ve 2 aydan beri devam ettirilen uzaktan eğitim yöntemi çerçevesinde belirli aralıklarla gerçekleştirildiği ve bu yöntemin kullanılması esnasında herhangi bir öğrencimizden “teknik sorun” bildirimi yapılmadığı gerçeği bu tercihin yapılmasında başlıca etken olarak kabul edilmiştir. Ayrıca yazma çalışmaları için kamera, ses düzeni vb. teknik donanıma ihtiyaç bulunmadığı da açıktır. Uzaktan eğitime devam etme kararı veren öğrencinin yazma çalışmasını yapabilmesi gerekmekte (sunulan eğitim bir gereği olarak) beklenmektedir.
 
  • Yine 4. kur eğitiminin bitiş tarihi de bütün öğrenciler tarafından bilinmekte; kur bitişinde sınav yapılması sunulan eğitimin bir gereği olarak, her kur bitiminde yapılmış bulunmakta ve bu durum dahi öğrenciler tarafından bilinmektedir. Dolayısıyla öğrencilerin sınav hazırlıklarını kur bitimini esas alarak yapmaları bir “rutin” halini almış bulunmaktadır.
 
  • Tüm bu gerçeklerin yanında 4. kur bitirme sınav tarihi belirlenirken, sınav sonuçlarının 1 Haziran 2020 tarihinden önce ilan edilmesi ve bu suretle bu döneme özgü bir imkân olarak sunulmuş bulunan “kayıt dondurma imkânı” ile ilgili kararını sınav sonucuna göre vermeyi planlamış öğrencilerimizin de bu imkândan yararlanmasının mümkün kılınması öngörülmüştür.
 
  • Tüm bunların yanında Rektörlüğümüz, ülke genelindeki diğer üniversiteler (vakıf ve devlet üniversitelerinin tamamı) ile uzaktan eğitim ile ilgili yapılan işbirliği kapsamında teknik açıdan zorluk yaşayan öğrencilerin söz konusu illerdeki üniversitelerin altyapı imkânlarını kullanmak suretiyle sınava girmeleri için yönlendirileceğini bildirmektedir. Rektörlüğe (ozelkalem@tau.edu.tr) başvuru yapıldığı taktirde, bu hususta gerekli destek sağlanacaktır.
 
 
16.05.2020