Hazırlık Kur Sistemi (2020-2021) T.C.
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü
 

 
2020-2021 Almanca Hazırlık Dil Eğitimi Programı
Kur Sistemi, Haftalık Ders Saatleri, Kur Sınavları ve Almanca Yeterlik Sınavına (TestDaF) Girme Şartları


 
Eğitim-Öğretim Süresi ve Ders Saatleri

14.07.2020 tarih ve 2020-72 sayılı senato kararına göre bir yıllık Almanca hazırlık eğitimi toplam 36 hafta ders ve 4 hafta aradan oluşmaktadır. Almanca hazırlık eğitiminde kur sistemine göre dil eğitiminin verilmesi söz konusudur. Kur sistemi, Diller için Avrupa Ortak Çerçeve Programına göre A1, A2, B1, B2, C1 ve TestDaF Almanca Yeterlik Sınavı Hazırlık kurlarından oluşmaktadır. 16.08.2018 tarih ve 2018/53 nolu senato kararı uyarınca Üniversitemizde Almanca Yeterlik Sınavı kapsamında, uluslararası geçerliliği olan standart sınav olan TestDaF Almanca Yeterlik Sınavı uygulanmaktadır ve söz konusu sınavdan başarılı olmak gerekmektedir.

Haftalık ders saatinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılında A1, A2, B1, B2, C1 kurunda 30 saat; TestDaF sınav hazırlığında ise 18 saat olması; eğitim-öğretim yılına A2, B1, B2 seviyesinde başlayan öğrencilerin her bir kurdan başarılı olması ve C1 kurundan sonra hedeflenen her kurda da devam şartını sağlamış olması gerektiğinden, eğitim-öğretim yılı bitene kadar  TestDaF sınavı hazırlığı kapsamında derslere devam edilmesi ve TestDaF hazırlık derslerinin  haftalık ders saatinin 18 saat olması esastır.

Devam şartının kur içi sağlanması gereklidir. Her bir kurda devam şartını sağlamayan öğrenci,  bir üst kura geçemez. Öğrenci, devam şartını ve gerekli başarı notunu sağlayana kadar kuru tekrarlar. Kur içi devam şartı: %80’dir. Akademik takvim, kur sistemine göre düzenlenmiştir ve 36 hafta ders ve 4 hafta aradan oluşmaktadır.


Almanca Hazırlık Eğitimi Programı - Kur Sistemi

Almanca hazırlık eğitimi programında dil öğrenmenin bireysel bir süreç olmasından hareketle her öğrencinin öğrenme süresinin ve hızının farklılığı göz önünde bulundurularak kur sistemi ile öğrencinin hedeflenen dil seviyesine hazırlanması amaçlanır. Bu sebeple bir kurdan başarılı olamayan öğrenci bir üst kura geçemez, çünkü her kur bir üst kur için temel teşkil eder. Öğrencinin hazırlık eğitimi sürecinde söz konusu kurda gerekli dil seviyesine ulaşmış olması ve bir üst seviyedeki ders için gerekli dil becerisi ve altyapısına sahip olması gerekir. Öğrenci bir kurda hedeflenen dil seviyesine ulaşamamış ise söz konusu kuru tekrarlar ve aşamalı olarak hedeflenen seviyeye hazırlanır.

Yüksekokulumuzda öğrenciler birinci yılın sonunda dil yeterliğini sağlayamadıkları takdirde ikinci yıl Almanca hazırlık eğitimi alabilmektedir. Öğrenciler, bir yıllık hazırlık eğitimi kapsamında hedeflenen dil yeterliğini sağlayabilir, sağlayamadığı takdirde ikinci yıl hazırlık eğitimine devam etmek suretiyle gerekli dil yeterliğine ulaşabilir.

Dil öğrenmenin bireysel bir süreç olduğu göz önünde bulundurularak bu süreçte öğrencinin ders zamanı dışında bireysel öğrenme zamanını da etkili bir biçimde kullanması gerekmektedir. Bireysel öğrenme zamanını teşvik etmek için internet destekli eğitim (Moodle) sunulmaktadır. Yazma portfolyosu, projeler Almanca hazırlık eğitimi programı kapsamında öğrencinin bireysel dil gelişimi için teşvik edilmektedir.

Tablo 1: Kur Sistemi
Kur-Dil Seviyesi Hafta
 
Haftalık Ders Saati Toplam Ders Saati
A1 7 30 210
A2 7 30 210
B1 7 30 210
B2 7 30 210
C1 7 30 210
TestDaF Sınav Hazırlığı 1 18 18
Toplam
Ders
36   1.068 saat

Öğrenciler, C1 kurunu tamamladıktan sonra da akademik takvim göz önünde bulundurularak eğitim-öğretim yılı sona erinceye kadar TestDaF Sınav hazırlığı derslerine devam etmekle yükümlüdür. Devam şartını sağlamayan öğrenciler, Haziran/Temmuz ve Ağustos/Eylül TestDaF Almanca Yeterlik Sınavına giremezler (bk. tablo 2, tablo 3).

Tablo 2: Devam Şartı ve Asgari Başarı Notu
Kur Kur-Dil Seviyesi Hafta
 
Devam şartı Kur sınavı asgari başarı puanı
1. kur A1 7 %80 70 puan
2. kur A2 7 %80 70 puan
3. kur B1 7 %80 70 puan
4. kur B2 7 %80 70 puan
5. kur C1 7 %80 -
Proje haftası TestDaF Sınav Hazırlığı 1 %80 -
  Toplam
Ders
36    

Tablo 3: Kur Başlangıçlarına Göre Kur Dağılımı
Kur Sayısı Hafta sayısı A1 başlangıçlı
kur sistemi
A2 başlangıçlı
kur sistemi
B1 başlangıçlı
kur sistemi
B2  başlangıçlı
kur sistemi
C1 başlangıçlı kur sistemi
Kur Kur
hafta sayısı
Kur - Dil seviyesi Kur- Dil seviyesi Kur - Dil seviyesi Kur -  Dil seviyesi Kur - Dil seviyesi
1. kur 7
 
A1 A2 B1 B2 C1
             
2. kur 7 A2 B1 B2 C1 TestDaF Sınav Hazırlığı
             
3. kur 7 B1 B2 C1 TestDaF Sınav Hazırlığı TestDaF Sınav Hazırlığı
             
4. kur 7 B2 C1 TestDaF Sınav Hazırlığı TestDaF Sınav Hazırlığı TestDaF Sınav Hazırlığı
             
5. kur 7 C1 TestDaF Sınav Hazırlığı TestDaF Sınav Hazırlığı TestDaF Sınav Hazırlığı TestDaF Sınav Hazırlığı
Proje haftası 1 TestDaF Sınav Hazırlığı TestDaF Sınav Hazırlığı TestDaF Sınav Hazırlığı TestDaF Sınav Hazırlığı TestDaF Sınav Hazırlığı
  Topl.
36
         

A1, A2, B1, B, C1: haftada 30 saat.  TestDaF Sınav Hazırlığı: haftada 18 saat.


Kur Tekrarı

Öğrenciler, bir kurdan gerekli başarı notunu sağlamadığı ya da %80 devam şartını yerine getirmediği takdirde bir üst kura geçemez ve ilgili kuru tekrarlar (bk. tablo 4). Öğrenci her kur tekrarında devam şartını sağlamak ve kur sınavında en az 70 puan alarak başarı sağlamak durumundadır, aksi takdirde bir üst kura geçemez. İkinci kur tekrarından sonra da başarısız olan öğrencilerin üçüncü kur tekrarı ve üçüncü kur tekrarı sonrasındaki kur tekrarı kapsamında ders saatleri Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Tablo 4: Kur Tekrarı
Kur-Dil Seviyesi Hafta
 
Haftalık Ders Saati Kur Tekrarı 1
Haftalık Ders Saati
Kur Tekrarı 2
Haftalık Ders Saati
A1 7 30 30 30
A2 7 30 30 30
B1 7 30 30 30
B2 7 30 30 30
C1 7 30 30 30
TestDaF Sınav Hazırlığı 1 18 18 18
 
Toplam
Ders
36 1.068 saat    Almanca Hazırlık Eğitimine B2 ve C1 Kurundan-Seviyesinden Başlayan Öğrenciler

2020-2021 eğitim öğretim yılında Almanca hazırlık dil eğitimine B2 seviyesinde başlayıp, devam yükümlülüğünü yerine getirmiş ve B2 kur sınavında en az 70 puan alarak başarılı olup C1 kurunda devam şartını sağlamış olan öğrenciler ile Almanca hazırlık eğitimine C1  seviyesinde başlayıp, C1 ve TestDaF Sınav Hazırlığı kurlarından devam yükümlülüğünü yerine getirmiş olan öğrenciler, Ocak/Şubat ayında Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararına göre eğer sınavın yapılmasına karar verilir ise, yapılacak olan TestDaF Almanca Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanır. Ocak/Şubat TestDaF sınavına girmeyi hak edip sınavda başarısız olanlar,  TestDaF sınavı hazırlık derslerine devam etmek ve devam şartını sağlamak zorundadır. Devam şartını sağlamayan öğrenciler, Haziran/Temmuz ve Ağustos/Eylül  ayında yapılacak olan TestDaF Almanca Yeterlik Sınavına giremez.


Ölçme-Değerlendirme

Kur geçme sınavları, her kurun sonunda yapılır. Geçme notu 100 puan üzerinden en az 70 puandır. Sadece tüm kurları başarıyla tamamlayan öğrenciler TestDaF Almanca Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanır.


Almanca Yeterlik Sınavı

2020-2021 eğitim-öğretim yılında da Almanca Yeterlik Sınavı olarak uluslararası standart sınav olan ve ÖSYM dil eşdeğerliği sağlayan sınavlar arasında bulunan TestDaF sınavı uygulanacaktır. Almanca Yeterlik Sınavından başarı sağlama notu, TestDaF sınavının dört sınav bölümünün (dil becerisinin) her birinden en az TDN 3 almak şartıyla toplamda en az 13 puandır.

B2 kur sınavından en az 70 puan alarak B2 kurunu başarıyla tamamlayan öğrenciler, C1 kurunda ve TestDaF Sınav Hazırlığı kurunda devam şartını sağlamış olmak kaydıyla, Almanca Yeterlik TestDaF Sınavına girmeye hak kazanır. Ocak/Şubat, Haziran/Temmuz ve Ağustos/Eylül aylarında yapılacak olan TestDaF Almanca Yeterlik Sınavına girebilmek için de söz konusu şartların sağlanması gerekmektedir.

Almanca Yeterlik Sınavına (TestDaF) girmeye hak kazanmak için belirtilen şartların sağlanmış olması gerekmektedir: Her kurda %80 devam ve başarı şartının sağlanmış olması ve en son B2  kurunda %80 devam şartını sağlayarak kur sonu sınavında en az 70 puan almış olmak ve C1 kurundan ve TestDaF Sınav Hazırlığı kurundan da %80 devam şartının sağlanmış olması gerekmektedir.

Ocak/Şubat ayında Almanca Yeterlik Sınavı TestDaF’a girme şartını sağlayıp ilgili sınavda başarı sağlayamayan öğrenciler, Ocak/Şubat ayından sonra da Almanca hazırlık eğitimine devam etmek zorundadır. Söz konusu öğrenciler, ancak Ocak/Şubat ayı TestDaF Sınavı sonrasındaki derslere %80 devam şartını sağlaması durumunda Haziran/Temmuz ve Ağustos/Eylül ayındaki sınava katılabilir. Yalnız Haziran/Temmuz ayında Almanca Yeterlik Sınavına girme şartını sağlamış olanlar, Ağustos / Eylül Almanca Yeterlik (TestDaF) Sınavına girmeye hak kazanırlar.                          

Haziran/Temmuz ayında Almanca Yeterlik Sınavı TestDaF’a girme şartını sağlayıp Haziran/Temmuz ve Ağustos / Eylül ayındaki sınavda başarı sağlayamayan öğrenciler, ikinci yıl hazırlık eğitimine devam etmek zorunda değildir. Öğrenciler bu durumda ikinci yıl Almanca hazırlık eğitimi programı derslerine devam etmeden yeni eğitim-öğretim yılında Ocak/Şubat,  Haziran/Temmuz ve Ağustos/Eylül ayında yapılacak olan Almanca Yeterlik TestDaF Sınavına girebilir. Ancak eğer öğrenciler ikinci yıl da Almanca Hazırlık Eğitimi programı derslerine devam etmek isterlerse, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne eğitimi-öğretim yılı başlamadan en az bir hafta önce bir dilekçe ile derslere devam etmek istediklerini beyan ederler. Bu durumda öğrencinin, söz konusu eğitim-öğretim yılında  Almanca Yeterlik TestDaF Sınavına girebilmek için derslerdeki %80 devam şartını sağlaması gerekir. Devam şartını sağlamadığı takdirde TestDaF Almanca Yeterlik Sınavına giremez.


Devam Şartı 

Öğrencilerin  her bir kurda kur içi %80 devam şartını sağlamış olmaları gerekmektedir. Devam şartını sağlamayan öğrenciler, kur geçme sınavına giremez ve bir üst kura geçemez. Öğrenciler, ilgili kuru devam şartı sağlanana kadar tekrar etmek zorundadır.
Tablo 5
Kur-Dil Seviyesi Hafta
 
Haftalık Ders Saati Toplam Ders Saati Kur içi Devam Şartı
A1 7 30 210 %80
A2 7 30 210 %80
B1 7 30 210 %80
B2 7 30 210 %80
C1 7 30 210 %80
TestDaF Sınav Hazırlığı 1 18 18 %80
Toplam
Ders
36 1068    


Kitaplar

Üniversitemizin 26.06.2019 tarih ve 2019/53 sayılı senato kararı gereği Yüksekokulumuzda fotokopi ve korsan kitaplarla derslere katılma izni verilmemektedir.

Tablo 6
Kur Kitaplar
 
A1 Menschen A1 Kursbuch, Arbeitsbuch (Hueber)
A2 Menschen A2 Kursbuch, Arbeitsbuch (Hueber)
B1 Aspekte B1 Lehrbuch, Arbeitsbuch (Klett)
B2 Aspekte B2 Lehrbuch, Arbeitsbuch (Klett)
C1 Aspekte C1 Lehrbuch, Arbeitsbuch (Klett) +
Mit Erfolg zum TestDaF (Klett) + Wortschatzübungen für Fortgeschrittene (B2-C1) (Booksbaum Yayınları)

                                                                                             

                                                                                                       Prof. Dr. Aysel Uzuntaş

                                                                                                                       Müdür
                                                                                                                    18.11.2020