Öğrenci

T.C.
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü


2021-2022 Almanca Hazırlık Dil Eğitimi Programı
Kur Sistemi, Haftalık Ders Saatleri, Kur Sınavları ve Almanca Yeterlik Sınavına (TestDaF) Girme Şartları

 

Eğitim-Öğretim Süresi ve Ders Saatleri

 
Almanca hazırlık eğitiminde kur sistemine göre dil eğitiminin verilmesi söz konusudur. Kur sistemi, Diller için Avrupa Ortak Çerçeve Programına göre A1, A2, B1, B2, C1 ve TestDaF Almanca Yeterlik Sınavı Hazırlık kurlarından oluşmaktadır. 16.08.2018 tarih ve 2018/53 nolu senato kararı uyarınca Üniversitemizde Almanca Yeterlik Sınavı kapsamında, uluslararası geçerliliği olan standart sınav olan TestDaF Almanca Yeterlik Sınavı uygulanmaktadır ve söz konusu sınavdan başarılı olmak gerekmektedir.
 
Haftalık ders saatinin 2021-2022 eğitim-öğretim yılında A1, A2, B1, B2, C1 kurunda  ve TestDaF sınav hazırlığında haftalık ders saatinin 24 saat olması esastır. Ders saatinin dışında haftada 6 saat bireysel öğrenme zamanı / asenkron eğitim ön görülmektedir. Almanca Yeterlik Sınavına girebilmek için eğitim-öğretim yılına A1, A2, B1, B2 seviyesinde hazırlık eğitimine başlayan öğrencilerin her bir kurdan devam şartını sağlaması, kur sınavından başarılı olması ve C1 kurundan devam şartını sağlaması gerekmektedir.   
 
Devam şartının kur içi sağlanması gereklidir. Her bir kurda devam şartını sağlamayan öğrenci,  bir üst kura geçemez. Öğrenci, devam şartını ve gerekli başarı notunu sağlayana kadar kuru tekrarlar. Kur içi devam şartı  %80’dir. Akademik takvim, kur sistemine göre düzenlenmiştir ve A1 kurundan başlayan öğrenciler dikkate alınarak 36 hafta ders ve 4 hafta aradan oluşmaktadır. 
 

Almanca Hazırlık Eğitimi Programı - Kur Sistemi

 
Almanca hazırlık eğitimi programında dil öğrenmenin bireysel bir süreç olmasından hareketle her öğrencinin öğrenme süresinin ve hızının farklılığı göz önünde bulundurularak kur sistemi ile öğrencinin hedeflenen dil seviyesine hazırlanması amaçlanır. Bu sebeple bir kurdan başarılı olamayan öğrenci bir üst kura geçemez, çünkü her kur bir üst kur için temel teşkil eder. Öğrencinin hazırlık eğitimi sürecinde söz konusu kurda gerekli dil seviyesine ulaşmış olması ve bir üst seviyedeki ders için gerekli dil becerisi ve altyapısına sahip olması gerekir. Öğrenci bir kurda hedeflenen dil seviyesine ulaşamamış ise söz konusu kuru tekrarlar ve aşamalı olarak hedeflenen seviyeye hazırlanır.
 
Dil öğrenmenin bireysel bir süreç olduğu göz önünde bulundurularak bu süreçte öğrencinin yüz yüze ya da senkron ders zamanı dışında bireysel öğrenme zamanını da etkili bir biçimde kullanması gerekmektedir. Bireysel öğrenme zamanını teşvik etmek için online eğitim platformu kapsamında sunulan materyaller ile internet destekli eğitim imkanı sunulmaktadır. Yazma portfolyosu, projeler Almanca hazırlık eğitimi programı kapsamında öğrencinin bireysel dil gelişimi için teşvik edilmektedir. 
 
Tablo 1: Kur Sistemi

Kur-Dil Seviyesi

Hafta
 

Haftalık Ders Saati

Bireysel
Öğrenme /
Asenkron Eğitim
Saati

Toplam Haftalık Ders Saati + Bireysel
Öğrenme / Asenkron
Eğitim  Saati

A1

7

24

6

168 + 42

A2

7

24

6

168 + 42

B1

7

24

6

168 + 42

B2

7

24

6

168 + 42

C1

7

24

6

168 + 42

Proje / TestDaF
Sınav Hazırlığı

1

24

6

24 + 6

Toplam Ders

36

864

216

1080 saat

 
2021-2022 eğitim-öğretim yılında Almanca hazırlık eğitimi programı, yüz yüze eğitim + uzaktan eğitim olmak üzere karma eğitim biçiminde planlanmıştır. 
 
Tablo 2:  Karma Eğitim (Yüz Yüze Eğitim + Uzaktan Eğitim)

Yüz Yüze Eğitim (%75)

Uzaktan Eğitim (%25)

Uzaktan Eğitim / Bireysel
Öğrenme

Sınıf içi yüz yüze eğitim

Senkron Eğitim 
(Online eşzamanlı eğitim)

Asenkron Eğitim 
(Online eşzamanlı olmayan eğitim, online eğitim platformu materyalleri ile bireysel çalışma zamanı)

Haftada 3 gün x 6 ders saati= 18 saat

Haftada 2 gün x 3 ders saati= 6 saat

Haftada 2 gün x 3 ders saati= 6 saat

 
Tablo 3: Kur Başlangıçlarına Göre Kur Dağılımı

Kur
Sayısı

Hafta sayısı

A1
başlangıçlı  kur sistemi

A2
başlangıçlı  kur sistemi

B1
başlangıçlı kur sistemi

B2 
başlangıçlı  kur sistemi

C1
başlangıçlı kur sistemi

Kur

Kur  hafta sayısı

Kur - Dil seviyesi

Kur- Dil seviyesi

Kur - Dil seviyesi

Kur -  Dil seviyesi

Kur - Dil seviyesi

1. kur

7
 
 

A1
 

A2
 

B1

B2

C1

 

 

 

 

 

 

 

2. kur

7

A2

B1

B2

C1

TestDaF
Sınav
Hazırlığı

 

 

 

 

 

 

 

3. kur

7

B1

B2

C1

TestDaF
Sınav
Hazırlığı

 

 

 

 

 

 

 

 

4. kur

7

B2

C1

TestDaF
Sınav
Hazırlığı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. kur

7

C1

TestDaF
Sınav
Hazırlığı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje haftası

1

TestDaF
Sınav
Hazırlığı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topl. 36

 

 

 

 

 

 
Proje haftası kapsamında A1 başlangıçlı olup tüm kurlarda başarılı olmuş öğrenciler için ve A1 başlangıçlı olup kur tekrarından dolayı B2 kuruna devam etmiş olan öğrenciler için proje haftasında TestDaF Sınav hazırlığı derslerini kapsamaktadır. A1 başlangıçlı olup bir defadan çok kur tekrar ettiğinden dolayı 5. kurda A1, A2, B1 kuruna devam eden öğrenciler için, 36. hafta olan proje haftasında dil seviyesine uygun çeşitli projeler yürütülür. 

Kur Geçme / Kur Tekrarı

 
Tüm kurlarda %80 devam şartını kur içi sağlamak gerekmektedir. Öğrenciler, bir kurdan gerekli başarı notunu sağlamadığı ya da %80 devam şartını yerine getirmediği takdirde bir üst kura geçemez ve ilgili kuru tekrarlar (bk. tablo 4 ve 5). Öğrenci her kur tekrarında devam şartını sağlamak ve kur sınavında her bir sınav bölümünden (4 dil becerisine dayalı sınav bölümleri: dinleme-anlama, sözlü anlatım, yazılı anlatım, okuma-anlama) en az 65 puan almak koşuluyla toplamda (sınav ortalaması) en az 70 puan alarak başarı sağlamak durumundadır, aksi takdirde bir üst kura geçemez. İkinci kur tekrarından sonra da başarısız olan öğrencilerin üçüncü kur tekrarı ve üçüncü kur tekrarı sonrasındaki kur tekrarı kapsamında ders saatleri Yüksekokul
Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. 
 
Tablo 4: Devam Şartı ve Asgari Başarı Notu

Kur

Kur-Dil Seviyesi 

Hafta
 

Devam
şartı 

Kur sınavı asgari başarı puanı

1. kur

A1

7

%80

Her bir sınav bölümünden en az 65 puan almak koşuluyla toplamda (sınav ortalaması) 70 puan

2. kur

A2

7

%80

Her bir sınav bölümünden en az 65 puan almak koşuluyla toplamda (sınav ortalaması) 70 puan

3. kur

B1

7

%80

Her bir sınav bölümünden en az 65 puan almak koşuluyla toplamda (sınav ortalaması) 70 puan

4. kur

B2

7

%80

Her bir sınav bölümünden en az 65 puan almak koşuluyla toplamda (sınav ortalaması) 70 puan

5. kur

C1

7

%80

-

Proje haftası

TestDaF Sınav Hazırlığı

1

%80

-

 

Toplam Ders

36

 

 

 
Tablo 5: Kur Tekrarı

Kur-Dil Seviyesi

Hafta
 

Haftalık Ders Saati

Kur Tekrarı 1
Haftalık Ders Saati

Kur Tekrarı 2
Haftalık Ders Saati

A1

7

24

24

24

A2

7

24

24

24

B1

7

24

24

24

B2

7

24

24

24

C1

7

24

24

24

Proje haftası /
TestDaF Sınav Hazırlığı

1

24

 

 

Toplam Ders

36

864 saat

 

 

 

Devam Şartı  

 
Öğrencilerin  her bir kurda kur içi %80 devam şartını sağlamış olmaları gerekmektedir. Devam şartını sağlamayan öğrenciler, kur  sınavına giremez ve bir üst kura geçemez. Öğrenciler, ilgili kuru devam şartı sağlanana kadar tekrar etmek zorundadır. 
 
Tablo 6: Devam Şartı

Kur-Dil Seviyesi

Hafta
 

Haftalık Ders Saati 

Toplam Ders
Saati

Kur içi Devam Şartı

A1

7

24

168

%80

A2

7

24

168

%80

B1

7

24

168

%80

B2

7

24

168

%80

C1 

7

24

168

%80

Proje haftası /
TestDaF Sınav Hazırlığı

1

24

24

%80

Toplam Ders

36

864

 

 

 

Ölçme-Değerlendirme

 
Kur sınavları, her kurun son haftası yapılır. Kur içi devam şartını sağlamayan öğrenciler, kur sınavlarına katılamaz ve ilgili kuru tekrarlar. Geçme notu 100 puan üzerinden her bir sınav bölümünden en az 65 puan almak koşuluyla toplamda (sınav ortalaması) en az 70 puandır. A1-B2 kurları arasındaki tüm kurları başarıyla tamamlayan ve C1 kurundan devam şartını sağlayan öğrenciler TestDaF Almanca Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanır.  

Almanca Yeterlik Sınavı

 
2021-2022 eğitim-öğretim yılında da Almanca Yeterlik Sınavı olarak uluslararası standart sınav olan ve ÖSYM dil eşdeğerliği sağlayan sınavlar arasında bulunan TestDaF sınavı uygulanacaktır. Almanca Yeterlik Sınavından başarı sağlama notu, TestDaF sınavının dört sınav bölümünün (dil becerisinin) her birinden en az TDN 3 almak şartıyla toplamda en az 13 puandır.
 
B2 kur sınavından her bir sınav bölümünden en az 65 puan almak koşuluyla toplamda (sınav ortalaması) en az 70 puan alarak B2 kurunu başarıyla tamamlayan öğrenciler, C1 kurunda devam şartını sağlamış olmak kaydıyla, Almanca Yeterlik TestDaF Sınavına girmeye hak kazanır. Ocak/Şubat, Haziran/Temmuz ve Ağustos/Eylül aylarında yapılacak olan TestDaF Almanca Yeterlik Sınavına girebilmek için de söz konusu şartların sağlanması gerekmektedir. 
 
Ocak/Şubat ayında Almanca Yeterlik Sınavı TestDaF’a girme şartını sağlayıp ilgili sınavda başarı sağlayamayan öğrenciler, Ocak/Şubat ayından sonra da Almanca hazırlık eğitimi kapsamında online eğitimi platformunda sunulan TestDaF Sınav hazırlığı materyalleri ile bireysel eğitimlerine devam ederler ve Haziran/Temmuz ve Ağustos/Eylül ayındaki sınava katılabilirler. Haziran/Temmuz ayında Almanca Yeterlik Sınavına girme şartını sağlamış olan öğrenciler, ilgili sınavdan başarılı olamadıkları takdirde Ağustos / Eylül Almanca Yeterlik (TestDaF) Sınavına girmeye hak kazanırlar.                          
 
Öğrenciler, bir yıllık hazırlık eğitimi kapsamında hedeflenen dil yeterliğini sağlayabilir, sağlayamadığı takdirde ikinci yıl hazırlık eğitimi kapsamında gerekli dil yeterliğine ulaşabilir.

İkinci yıl Almanca Hazırlık Eğitimi 

 
Yüksekokulumuzda öğrenciler birinci yılın sonunda dil yeterliğini sağlayamadıkları takdirde ikinci yıl Almanca hazırlık eğitimini online eğitim platformu materyalleri ile uzaktan eğitim kapsamında alabilmektedir. 2. yıl Almanca hazırlık eğitimi, 1. hazırlık eğitimi yılı kapsamında A1, A2 ve B1 kurlarında başarı sağlayamayan öğrenciler için 2. yıl eğitim tüm kurlarda tamamen online materyaller  ile uzaktan eğitim ile yapılacaktır.  1. yıl hazırlık eğitim kapsamında B1 ve B2 kurunu başarı ile geçen öğrenciler 2. yıl hazırlık eğitimi kapsamında bir dönem (güz) derslere devam eder. Dersler, yüz yüze + uzaktan eğitim biçiminde olacaktır. 
 
Bir yıllık Almanca hazırlık eğitiminin sonunda Haziran/Temmuz ayında Almanca Yeterlik Sınavı TestDaF’a girme şartını sağlayıp Haziran/Temmuz ve Ağustos / Eylül ayındaki sınavda başarı sağlayamayan öğrenciler, ikinci yıl hazırlık eğitiminde Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile açılmasına karar verildiği takdirde Ocak/Şubat Almanca Yeterlik Sınavına ve Haziran/Temmuz ile Ağustos / Eylül sınavlarına katılmaya hak kazanırlar.  
 
Bir yıllık Almanca hazırlık eğitiminin sonunda kur içi devam şartını sağlamayan ya da kur sınavlarında başarılı olamayan ve Almanca Yeterlik Sınavına girme şartlarını sağlamamış olan öğrenciler, ikinci yıl hazırlık eğitimine kendilerine sunulan online eğitim platformu materyalleri ile uzaktan eğitim biçiminde devam ederler. Söz konusu öğrencilerin ikinci yıl hazırlık eğitimi kapsamında Haziran/ Temmuz ve Ağustos/Eylül Almanca Yeterlik Sınavlarına girebilmeleri için ilgili eğitim-öğretim yılının bahar yarı yılında yapılacak en son (5. Kur)  B2 kur sınavına girip her bir sınav bölümünden en az 65 puan olmak üzere toplamda (sınav ortalaması) 70 puan alma şartını sağlamaları gerekmektedir.  
Ancak, 1. yıl hazırlık eğitiminde en az B1 kurunda devam şartını sağlayıp kur sınavında başarılı olan öğrenciler, 2. yıl Almanca hazırlık eğitimi kapsamında güz yarı yılında olmak üzere bir yarı yıl derslere devam edebilirler ve Ocak/Şubat ayındaki Almanca Yeterlik Sınavına girme şartlarını sağladıkları takdirde (B2 kuru devam şartı ve başarı notu, C1 kuru devam şartı) ilgili sınavın Yönetim Kurulu kararı ile açılması durumunda söz konusu sınava girebilirler. Ayrıca  Haziran/Temmuz ve Ağustos/Eylül ayında yapılacak olan Almanca Yeterlik Sınavına da girmeyi hak ederler. 1. yıl hazırlık eğitiminde en az B1 kurunda devam şartını sağlayıp kur sınavında başarılı olan öğrenciler, 2. yıl Almanca hazırlık eğitimi kapsamında güz yarı yılında olmak üzere bir yarı yıl derslere devam etmek isteyen öğrenciler,  Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne eğitimi-öğretim yılı başlamadan en az bir hafta önce bir dilekçe ile derslere devam etmek istediklerini beyan ederler. 
 
Tablo 7: İkinci Yıl Almanca Hazırlık Eğitimi Modeli

1. Doğrudan Almanca Yeterlik Sınavına girebilme 

2. Online eğitim platformu materyalleri ile uzaktan
eğitim

3. Güz yarı yılında olmak üzere bir yarı yıl derslere devam edebilme 

Öğrenciler 1. yıl hazırlık eğitiminde Almanca Yeterlik
Sınavına girme şartlarını sağladıkları takdirde 2. yıl hazırlık eğitiminde doğrudan Almanca Yeterlik Sınavlarına girebilirler. 

1. yılında A1-B1 arası kurlarda devam ve başarı şartını sağlamamış olan öğrenciler 2. yılında tüm kurlardaki eğitimlerine tamamen online eğitim platformu materyalleri ile uzaktan eğitim kapsamında devam ederler ve bireysel olarak öğrenme söz konusudur. 
 
En son (5. kur)  B2 kur sınavına girip her bir sınav bölümünden en az 65 puan almak şartıyla toplamda (sınav ortalaması) 70 puan alan öğrenciler, Haziran/Temmuz ve
Ağustos/Eylül            ayındaki 
Almanca                     Yeterlik
Sınavlarına     girmeye             hak kazanırlar.

1. yılında en az B1 kurunu başarıyla tamamlamış olan öğrenciler 2. Yılında bir yarı yıl (güz) Almanca hazırlık eğitimi derslerine devam edebilirler. B2 kurunda devam ve başarı şartını sağlayan (B2 kur sınavında her bir sınav bölümünden en az 65 puan almak şartıyla toplamda (sınav ortalaması) 70 puan) ve C1 kuruna devam şartını sağlayan öğrenciler  YDYO Yönetim
Kurulu kararı ile açılmasına karar verildiği takdirde Ocak/Şubat ayındaki
Almanca Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanırlar. 
 
Gerekli şartları sağlayamayan öğrenciler en son
(5. kur) B2 kur sınavına girip gerekli başarı şartını sağladıkları takdirde Haziran/Temmuz ve
Ağustos/Eylül ayındaki Almanca Yeterlik Sınavlarına girmeye hak kazanırlar. 
 
Ocak/Şubat ayındaki Yeterlik Sınavına girme şartlarını sağlayan, ancak ilgili sınavda başarı sağlamayan öğrenciler doğrudan Haziran/Temmuz ve Ağustos/Eylül ayındaki
Almanca                     Yeterlik
Sınavlarına     girmeye             hak kazanırlar.1).  1. yıl hazırlık eğitiminde B2 kurunu başarıyla tamamlamış ve C1 kurunda devam şartını sağlamış, ancak Almanca Yeterlik Sınavında başarılı olamamış olan öğrenciler, 2. Yıl Almanca hazırlık eğitimi kapsamında derslere devam etmezler, online eğitim platformu ile bireysel öğrenme yoluyla eğitimlerine devam ederler. İkinci yılda yapılacak olan Almanca Yeterlik Sınavına girebilirler.

 
Tablo 8

Kur-Dil Seviyesi

2. yıl Almanca hazırlık eğitimine derslere devam etmeden Almanca Yeterlik Sınavına girecek olan öğrenciler:

1. yılda B2 kurunu başarıyla tamamlayıp, C1 kurunda devam şartını sağlamış olan öğrenciler,  2. yılda derslere devam etmeden Almanca Yeterlik Sınavına girebilecektir.

Almanca Yeterlik Sınavına girme şartı:

1. yıl hazırlık eğitiminde B2 kurunu başarıyla tamamlamış ve C1 kurunda devam şartını sağlamış, ancak Almanca Yeterlik Sınavında başarılı olamamış olan öğrenciler, 2. Yıl hazırlık eğitimi kapsamında  YDYO Yönetim kuruluyla açılmasına karar verildiği takdirde güz yarı yılı sonunda  (Ocak/Şubat) Almanca Yeterlik Sınavına, Bahar yarı yılı sonunda (Haziran/ Temmuz) ve yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önceki Almanca Yeterlik Sınavına (Ağustos/Eylül) girebilirler.    

 

  1. 1. yıl hazırlık eğitiminde en az B1 kurunu başarıyla tamamlamış öğrenciler, 2. Yıl Almanca hazırlık eğitimi kapsamında bir yarı yıl daha derslere devam edebilirler.               1. yılında B1 seviyesini başarıyla tamamlamış olanlar, ikinci yılda güz döneminde B2 seviyesinde, 1. Yılda B2 seviyesini başarıyla tamamlamış olanlar ise 2. Yılda güz döneminde C1 seviyesinden başlamak üzere bir yarı yıl derslere devam edebilirler.   

 
Tablo 9

Kur-Dil Seviyesi

2. yıl Almanca hazırlık eğitimine güz döneminde B2 veya C1 seviyelerinde başlayacak ve bir yarı yıl (3. Yarı yıl) derslere devam edebilecek öğrenciler:

B2

Derslere %80 devam ve kur sınavından başarı şartı

C1 

Derslere %80 devam şartı

Almanca Yeterlik Sınavına girme şartı:

3. yarı yılda (güz dönemi) B2 kurunda %80 devam şartını ve kur sınavından başarı şartını ve C1 kurunda devam şartını  sağlayan öğrenciler, YDYO Yönetim kuruluyla açılmasına karar verildiği takdirde güz yarı yılı sonunda  (Ocak/Şubat) Almanca Yeterlik Sınavına, Bahar yarı yılı sonunda (Haziran/ Temmuz) ve yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önceki Almanca Yeterlik Sınavına (Ağustos/Eylül) girebilirler.    
 
3. yarı yılda güz döneminde kur derslerinde devam ve başarı şartını sağlamayan öğrenciler, bahar yarı yılında derslere girmeyip, online eğitim platformu ile bireysel öğrenme yoluyla eğitimlerine devam ederler. Söz konusu öğrenciler bahar yarı yılında yapılacak en son (5. kur) B2 kur sınavına girip her bir sınav bölümünden en az 65 puan olmak üzere toplamda (sınav ortalaması) 70 puan aldıkları takdirde bahar yarı yılı sonunda (Haziran/ Temmuz) ve yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önceki Almanca Yeterlik Sınavına (Ağustos/Eylül) girebilirler.      

 

  1. 1. yıl hazırlık eğitiminde A1 / A2 / B1 kurunu başarıyla tamamlamamış öğrenciler, 2. Yıl Almanca hazırlık eğitimlerini A1-C1 seviyelerinde tüm kurlarda Yüksekokulumuz online eğitim platformu kapsamında bireysel öğrenme biçiminde sürdürürler. Söz konusu öğrenciler, bahar yarı yılının son (5. kur) B2 kur sınavına girmek zorundadırlar ve  bu sınavdan her bir sınav bölümünden en az 65 puan almak şartıyla toplamda  (sınav ortalaması) en az 70 puan aldıkları takdirde bahar yarı yılı sonundaki (Haziran/Temmuz) Almanca Yeterlik Sınavına ve yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önceki Ağustos/Eylül ayındaki Almanca Yeterlik Sınavına girebilirler. 

 
Tablo 10

Kur-Dil Seviyesi

2. yıl Almanca hazırlık eğitimine A1-B1 arası başlayacak öğrenciler: 

A1

Online eğitim platformu ile uzaktan eğitim kapsamında bireysel öğrenme 

A2

Online eğitim platformu ile uzaktan eğitim kapsamında bireysel öğrenme

B1

Online eğitim platformu ile uzaktan eğitim kapsamında bireysel öğrenme

B2

Online eğitim platformu ile uzaktan eğitim kapsamında bireysel öğrenme

C1

Online eğitim platformu ile uzaktan eğitim kapsamında bireysel öğrenme

Almanca Yeterlik Sınavına girme şartı:
 

Bahar yarı yılında yapılacak en son (5. kur) B2 kur sınavına girip her bir sınav bölümünden en az 65 puan olmak üzere toplamda (sınav ortalaması) 70 puan alan öğrenciler, bahar yarı yılı sonunda (Haziran/ Temmuz) ve yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önceki Almanca Yeterlik Sınavına (Ağustos/Eylül) girebilirler.    

 
 
Geçiş Hükmü:
 
2020-2021 eğitim-öğretim yılında (1. yıl hazırlık eğitimi) hazırlık sınıfına tabi/kayıtlı olan öğrenciler, geçiş hükmü kapsamında 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 2. yıl hazırlık eğitiminde tüm kur ve seviyelerde derslere devam edebileceklerdir. Ders saatleri, aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 
 
Tablo 11

2. Almanca hazırlık eğitiminde başlayacağı kur / dil seviyesi

Toplam haftalık ders saati

Yüz yüze eğitim
haftalık ders saati

Uzaktan senkron eğitim
haftalık ders saati

Uzaktan asenkron eğitim 
/ bireysel öğrenme haftalık 
saati 

A1 

12 

6

6

18

A2

12 

6

6

18

B1

12 

6

6

18

B2

24 

18

6

6

C1

24 

18

6

6

Proje haftası / TestDaF Sınav hazırlığı

24 

18

6

6

 
Almanca Yeterlik Sınavına (TestDaF) girmeye hak kazanmak için belirtilen şartların sağlanmış olması gerekmektedir: Her kurda %80 devam ve başarı şartının sağlanmış olması ve en son B2  kurunda %80 devam şartını sağlayarak kur sonu sınavında her bir sınav bölümünden en az 65 puan almak koşuluyla toplamda (sınav ortalaması) en az 70 puan almış olmak ve C1 kurundan da %80 devam şartının sağlanmış olması gerekmektedir.


 
Katkı Payı ya da Öğrenim Ücreti Ödemeleri
 
Almanca hazırlık sınıfına 2. yıl devam (tekrar) edecek öğrencilerin ve üniversitemize kayıt olup ikinci bir üniversitede kaydı bulunan ve Almanca hazırlık sınıfına devam edecek öğrencilerin her eğitim-öğretim yılı /yarıyıl başında akademik takvimde gösterilen süre içinde, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre katkı payını ya da öğrenim ücretini yatırmaları şartı ile hazırlık sınıfı ders kaydı yapılır. Akademik takvimde belirtilen sürelerde katkı payını ya da öğrenim ücretini yatırmayan öğrenciler, söz konusu eğitim-öğretim yılında / yarıyılda öğrencilik haklarından yararlanamazlar, derslere (yüz yüze, uzaktan eğitim)  devam edemez ve sınavlara giremezler.
 
Eğitim-Öğretim yılı /yarıyıl başlarında akademik takvimde gösterilen süre içinde katkı payını ya da öğrenim ücretini yatıran hazırlık sınıfı öğrencilerinin “hazırlık sınıfı ders kayıtları” Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından re’sen yapılır.


Hazırlık Eğitimi Sonunda Üniversiteden İlişiğin Kesilmesi ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. Maddesinin C Fıkrası Uyarınca Almanca Yeterlik Sınavına Girme Hakkı
 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 44. maddesinin c fıkrası uyarınca “Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır”.  Almanca hazırlık eğitiminin ikinci yılının sonunda Almanca dil yeterliğini sağlayamayan öğrencilere, 23 Mart 2016 tarih ve 29662 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi uygulanır ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir. 
 
Zorunlu Almanca hazırlık eğitimi programını azami süresi içinde başarı ile tamamlayamayan ve üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerden hazırlık sınıfında devam yükümlülüğünü yerine getirmiş olanların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. maddesinin c fıkrası uyarınca üç yıl süreyle her eğitim-öğretim yılı başında bir defa olmak üzere toplam üç kez Almanca Yeterlik Sınavına girme hakları bulunmaktadır. 
 
Bu kapsamda Türk-Alman Üniversitesi Lisans  Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 30. maddesinin 6. fıkrası uyarınca her eğitim-öğretim yılı başında olmak üzere 3 yıl içinde, Üniversitemiz Senatosu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası geçerli dil belgesi  sunma hakkı da verilmektedir. (Belgelerin Yabancı Diller Yüksekokuluna ibraz tarihi akademik takvimde yer almaktadır).
 
Öğrencilerin hazırlık sınıfında devam yükümlülüğünü yerine getirmiş olması için, bir yıllık Almanca hazırlık eğitimi programı kapsamında sorumlu oldukları tüm kurlarda toplam %80 devam şartını sağlamış olmaları gerekmektedir.

Kitaplar

 
Üniversitemizin 26.06.2019 tarih ve 2019/53 sayılı senato kararı gereği Yüksekokulumuzda fotokopi ve korsan kitaplarla derslere katılma izni verilmemektedir.
 
Tablo 12

Kur

Kitaplar
 

A1

Menschen A1 Kursbuch, Arbeitsbuch (Hueber)

A2

Menschen A2 Kursbuch, Arbeitsbuch (Hueber)

B1

Aspekte B1 Lehrbuch, Arbeitsbuch (Klett)

B2

Aspekte B2 Lehrbuch, Arbeitsbuch (Klett)

C1

Aspekte C1 Lehrbuch, Arbeitsbuch (Klett) + 
Mit Erfolg zum TestDaF (Klett) + Wortschatzübungen für Fortgeschrittene (B2-C1) (Booksbaum Yayınları)

 
 
 
26.07.2021                                                                                          Prof. Dr. Aysel Uzuntaş
                                                                                                                         Müdür