Haberler

 Hazırlık Sınıfı Öğrencileri İçin Tutor (Akran Öğrenmesi) Programına Katılım Duyurusu  

24.10.2022

 Hazırlık Sınıfı Öğrencileri İçin Tutor (Akran Öğrenmesi) Programına Katılım Duyurusu  
 
Yükseköğretim Kurumları Kısmı Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları uyarınca Yüksekokulumuzda Tutor (Akran Öğrenmesi) Programı uygulanacaktır.  
 
Tutor (Akran Öğrenmesi) Programının amacı; lisans eğitimine devam eden öğrencilerden seçilecek Tutor (Akran Danışmanı) öğrencilerinin Yabancı Diller Yüksekokulunda eğitim gören öğrencilere söz konusu program kapsamında rehberlik, danışmanlık, yabancı dil öğrenim sürecine destek olmalarıdır. Tutor (Akran Danışman) öğrencinin görevi, Tutor olarak görevlendirildiği dersin öğretim elemanı ile işbirliği halinde teorik dersin küçük gruplar halinde tekrar yapılması ve sorulara cevap aranması, dersle ilgili alıştırmalarının yapılması, öğrenme stratejilerinin aktarılması, dört temel dil becerileri konusunda öğrencilere rehberlik edilmesi, uygulama derslerinde öğrencilere ders desteği sağlanması, çalışma gruplarında projelerde öğrencilere destek verilmesi ve rehberlik edilmesi şeklindedir.  
 
Tutor (Akran Öğrenme) programı, teorik dersi tamamlayıcı, destekleyici niteliktedir. Bu çerçevede ilgili alanda uygulamaya yönelik beceriler kazanılması ve geliştirilmesi esas alınır. Bu yöntem çerçevesinde öğrenciler, aynı zamanda sınavlara da hazırlanma şansı bulmakta ve daha tecrübeli öğrencilerin henüz üniversiteye yeni başlamış olan öğrencilere bilgi aktarımına da zemin hazırlamaktadır. 
 
Tutor (Akran Öğrenmesi) uygulaması, sadece derslerin tekrarıyla sınırlı kalmamakta, üniversite hayatına yeni başlayan öğrencilere yol gösterecek ya da tavsiyelerde bulunacak birtakım etkinlikleri de içerebilmektedir (Tanışma toplantılar, danışmanlık ve rehberlik faaliyetleri, sosyal sorumluluk faaliyetlerinin organize edilmesi vb…). 
 
2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz dönemi katkı payı öğrenim ücretini ödemiş bulunan hazırlık sınıfı öğrencilerden Tutor (Akran Öğrenmesi) Programına katılmak isteyenler, aşağıdaki link üzerinden 27.10.2022 tarihine kadar Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne müracaat etmeleri önemle rica olunur. 
 
 
Başvuru linki:   
Tutor (Akran Öğrenmesi) Programına Katılım Müracaat Formu   
 
 
 
24.10.2022 
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü