Hakkımızda

Yabancı dil, globalleşen dünyamızda iletişimin temel taşlarından olup, bilhassa mesleki kariyer planlamasında vazgeçilmezdir. Günlük konuşma dilinin yanında uzmanlık dili de iş hayatında büyük önem taşımaktadır. 

Türk-Alman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, öğrencileri yabancı dilde eğitime hazırlamaktadır. Yüksekokulumuzun amacı, öğrencileri Avrupa Ortak Çerçeve Programı kapsamında belli bir seviyeye getirerek yabancı dilde eğitimini ve  kariyerini yapabilecek düzeyde yetiştirmektir.

Çok dilli bir üniversite olan Türk-Alman Üniversitesinde lisans düzeyinde eğitim dili ağırlıklı olarak Almancadır. Üniversitemizde, akademik başarı için yabancı dil Almanca hazırlık sınıfı bir temel oluşturmaktadır. Bu çerçevede hazırlık birimimiz dinleme-konuşma-okuma-yazma gibi dört temel dil becerisini geliştirmek suretiyle yabancı dil öğretmenin yanında, alanlarına göre uzmanlık dilini ve terminolojisini de öğretmeyi hedeflemektedir. Uzmanlık alanlarına göre yabancı dil Almanca dersleri, lisans eğitimi süresince de devam etmektedir. Bunun yanında öğrenciye ikinci yabancı dil dersi (İngilizce) de verilmektedir.

Hazırlık sınıfı yabancı dil Almanca eğitimi, ders saatleri ile sınırlı değildir. Dersin dışında bireysel öğrenme de teşvik edilmekte ve internet destekli eğitim olanağı sunulmaktadır.

Yüksekokulumuz, Almanca uzmanlık diline hâkim, günlük konuşmada ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede ikinci yabancı dil olarak İngilizce bilen, yabancı dil bilgisi ve becerisinin yanı sıra kültürlerarası iletişim becerisine sahip,  uluslararası düzeyde rekabet edebilecek mezunlar vermeyi kendine şiar edinmiştir.

Misyon
Misyonumuz, öncelikle öğrencilerin ağırlıklı eğitim dili Almanca olan programlarda eğitimini sürdürecek yeterlilikte dil bilgi ve becerisine ulaşmasını sağlamak ve lisans düzeyinde sunulan yabancı dil İngilizce ile en az iki yabancı dil bilen, kültürlerarası iletişim becerisine sahip öğrenciler yetiştirmektir.

Vizyon
Hedefimiz, Avrupa Dil Politikası çerçevesinde en az iki yabancı dil bilen, bir yabancı dile uzmanlık dili derecesinde hâkim, çok dilli, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek öğrenciler yetiştirmek ve yabancı dil Almanca, İngilizcenin yanı sıra yabancı dil olarak Türkçe alanında araştırma ve uygulamalarla dil eğitimi alanında öncü kurumlar arasında yer almaktadır.

Değerler
● İnsan (Öğrenci-Akademisyen) Odaklılık
● Bilimsel Anlamda Özgürlük ve Yenilikçilik
● Hesap Verebilirlik
● Toplumsal Sorumluluk
● Çevreye Duyarlılık
● Şeffaflık ve Tarafsızlık
● Etik Değerlere Bağlılık 
● Katılımcılık ve Farklılıklara Saygılı Olmak