Çevrimiçi (Online) Kur Sınavları


 Çevrimiçi Kur Sınavları ile ilgili aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.
 

  1. Sınavın Sözlü Anlatım (konuşma) (MA) bölümü için görevlendirilen öğretim elemanı tarafından ayrı bir Google Classroom açılıp, öğrenciler davet edilmektedir. Öğrencilere Classroom yoluyla bekleme odası için açılan Google Meet kodu ve sınava giriş saati gönderilir. Sınav sırası gelen öğrenci öğretim elemanı tarafından sınavın yürütüldüğü Google Meet oturumuna davet edilir.  Kendilerine bildirilen sınav saatinde belirtilen Google Meet bağlantısında hazır bulunmayan öğrenciler, Sözlü Anlatım (MA) sınavına giremezler.
  2. Sınavın Okuma-Anlama (LV) ve Dinleme-Anlama (HV) bölümleri derslerin yürütüldüğü Google Classroom’da yürütülmektedir. Görevli öğretim elemanları buradan öğrencilerle sınavı içeren Google Forms paylaşamaktadır.
  3. Yazılı Anlatım (SA) bölümünde öğrenciler ile Google Classroom üzerinden Yazılı Anlatım (SA) sınav sorusu (PDF) paylaşılır. Öğrenciler SA metinlerini çevrimiçi olarak değil, el yazısı ile A4 kâğıdına yazmaktadır. Bunun için öğrencilerin sınav öncesi boş bir A4 kâğıdı, yazma için mutlaka tükenmez kalem ve highlighter kalem (fosforlu kalem) hazır bulundurmaları gerekmektedir. Öğrencilerin, SA sınavının sonunda yazdıkları cevap metninin fotoğrafını veya taranmış halini ilgili öğretim elemanına en geç 10 dk içinde göndermeleri gerekmektedir. Geçerli bir mazeret belirtmeksizin bu süreyi aşan öğrencilerin Yazılı Anlatım (SA) bölümü sınavları geçersiz sayılacaktır. Öğrencilerin Yazılı Anlatım (SA) sınav bölümü süresince kameralarının ve mikrofonlarının açık ve yüzlerinin tanınır bir halde olması gerekmektedir.
  4. Üniversitemizin 23.12.2020 tarihli ve 2020/122 sayılı Senato Kararı gereğince sınav günü belirtilen saatte, öğrencilerin kameralar açık bir şekilde TAÜ Öğrenci Kimlikleri veya T.C. Kimlik Kartları ile kendilerine mail ile gönderilen Google Meet bağlantısında hazır bulunmaları gerekmektedir.
  5. Öğrencilerin sınav süresince kameralarının açık ve yüzlerinin görünür durumda olması gerekmektedir.
  6. Öğrencilerin kimlik kontrolünden itibaren tüm performansları kayıt altına alınacaktır.
  7. Öğrencilerin belirlenen süre içerisinde sınavlarını tamamlayıp sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
  8. Tüm öğrencilerimizin bilgisayar, kamera ve internet bağlantısı gibi çevrimiçi sınav için gerekli olan teçhizatı sağlanması gerekmektedir.
  9. Bilgisayar veya internet erişimi olmayan öğrenciler, gözetmen eşliğinde Yüksekokulumuzun bilgisayar laboratuvarında sınava girebilirler.  Bunun için öğrencilerin YDYO Müdürlüğüne dilekçe ile talepte bulunması gerekmektedir.

Tüm öğrencilerin TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRİM İÇİ SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA uyması gerekmektedir.