Muafiyet Sağlayan Dil Belgeleri

SINAV ADI ASGARİ SEVİYE PUAN ARALIĞI
Telc Deutsch Telc Deutsch C1 **
Telc C1 Hochschule Telc C1 Hochschule ****
Goethe-Zertifikat Goethe-Zertifikat C1 **
Goethe-Zertifikat Goethe-Zertifikat Groβes Deutsches Sprachdiplom C2 **
Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) DSH 2  
TestDaF* Toplamda 12 puan (4x en az TDN3)* *
Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz-Zweite Stufe (DSD II) DSD Stufe II C1 -

ÖSD***
ÖSD C1*** -
Yabancı Diller Yüksekokulu yeterlik ve seviye tespit sınavı (Yabancı Diller Yüksekokulu yönetim kurulu kararına göre belirlenir.) -

Dil belgelerinin haricinde Almanca yeterlik sınavlarından muafiyet sağlayan belgeler:
 
09.12.2014 tarih ve 2014/44 sayılı Senato Kararı ile belirlenen Almanca Yeterlik Sınavından muafiyet sağlayan dil belgelerine 06/06/2018 tarih ve 2018/45 sayılı Senato Kararı ile Abitur ve Matura Diplomalarıda eklenmiştir.
 
*Ayrıca, Üniversitemiz Senatosunun 24.08.2023 tarih ve 2023/112 sayılı kararı uyarınca: Üniversitemiz Senatosunun 16.08.2018 tarih ve 2018/53 sayılı kararına istinaden 2019 yılından itibaren Üniversitemizde yapılacak olan Almanca Yeterlik Sınavı kapsamında uluslararası geçerliliği olan standart sınav TestDaF Almanca Yeterlik Sınavından başarılı olarak kabul edilmek ve lisans eğitimine başlayabilmek için tek sınavda her dört dil becerisinden en az TDN 3 almak zorunluluğu yerine, tek sınavda her dört dil becerisinden en az TDN 3 ve toplamda en az 12 puan alınmasının Almanca Yeterliği sağlamış olarak kabul edilmesi; lisans düzeyinde çift diploma programlarına başvurmak isteyen öğrencilerin ise ilgili partner üniversite tarafından aranmakta olan dil şartını sağlamaları ve belgelemeleri gerektiği uygun görülmüştür.

28.04.2021 tarih ve 2021/36 sayılı Senato Kararı ile TestDaF sınavının dijital uygulama biçimi olan Dijital TestDaF Sınavı dil belgesi de Almanca Hazırlık Eğitim Programından muafiyet sağlayan dil belgesi olarak kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

** 07.08.2019 tarih ve 2019/69 sayılı Senato Kararı ile Telc Deutsch C1 ve Goethe-Zertifikat C1 veya C2 dil seviyesinin aranmasına karar verilmiştir.

***16.09.2020 tarih ve 2020/95 sayılı Senato Kararı ile ÖSD dil belgesinin en az ÖSD C1 dil belgesi olarak Almanca dil yeterlilik belgelerine ilave edilmesine karar verilmiştir.

****03.03.2021 tarih ve 2021/14 sayılı Senato Kararı ile Telc C1 Hochschule dil belgesinin de Almanca Hazırlık Eğitim Programından muafiyet sağlayan dil belgesi olarak kabul edilmesi uygun bulunmuştur.