2547 Sayılı Kanunun 44. maddesinin "c" fıkrası
ALMANCA HAZIRLIK EĞİTİMİ PROGRAMINI AZAMİ SÜRESİ (2 YIL) İÇİNDE BAŞARI İLE TAMAMLAYAMAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN SINAV HAKKI
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 44. maddesinin c fıkrası2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 44. maddesinin c fıkrası uyarınca “Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır”.  Almanca hazırlık eğitiminin ikinci yılının sonunda Almanca dil yeterliğini sağlayamayan öğrencilere, 23 Mart 2016 tarih ve 29662 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır ve üniversite ile ilişiği kesilir.

Zorunlu Almanca hazırlık eğitimi programını azami iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan ve üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerden hazırlık sınıfında devam yükümlülüğünü yerine getirmiş olanların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. maddesinin c fıkrası uyarınca üç yıl süreyle her eğitim-öğretim yılı başında bir defa olmak üzere toplam üç kez Almanca Yeterlik Sınavına girme hakları bulunmaktadır.

“Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar”. Söz konusu sınav hakkından yararlanarak Almanca Yeterlik Sınavını başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

Bu kapsamda Türk-Alman Üniversitesi Lisans  Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 30. maddesinin 6. fıkrası uyarınca her eğitim-öğretim yılı başında olmak üzere 3 yıl içinde, Üniversitemiz Senatosu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası geçerli dil belgesi  sunma hakkı da verilmektedir. (Belgelerin Yabancı Diller Yüksekokuluna ibraz tarihi akademik takvimde yer almaktadır).

Devam şartını sağlamasına rağmen Almanca hazırlık eğitimini iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerden söz konusu kanun kapsamındaki sınav hakkından yararlanmak isteyenlerin, eğitim-öğretim yılı başında (Ağustos/Eylül ayında) yapılan Almanca Yeterlik Sınavına girmek istediklerine dair müracaat etmeleri gerekmektedir. Bunun için söz konusu sınavdan en az  bir ay önce Yabancı Diller Yüksekokuluna dilekçe ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Söz konusu öğrencilerin sınav ve başvuru tarihleri için akademik takvimi incelemeleri ve Yabancı Diller Yüksekokulu duyurularını takip etmeleri önemle rica olunur.