Almanca Yeterlik Sınavı (TestDaF)

Almanca hazırlık eğitimi programı kapsamında Yüksekokulumuzda Almanca Yeterlik Sınavı olarak uluslararası standart sınav olan ve ÖSYM dil eşdeğerliği sağlayan sınavlar arasında bulunan TestDaF sınavı uygulanmaktadır. TestDaF sınavından başarı sağlama notu, TestDaF sınavının dört sınav bölümünün (dil becerisinin) her birinden en az TDN 3 almak şartıyla toplamda en az 12 puandır.

Almanca Yeterlik Sınavı (TestDaF), güz yarıyılı başında ve bahar yarıyılı sonunda olmak üzere bir akademik takvimde iki defa yapılır. Güz yarıyılı sonunda da TestDaF sınavının yapılıp yapılmayacağı, sınav yapılacak ise sınava giriş koşulları YDYO Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Almanca hazırlık eğitimi programı kapsamında Yüksekokulumuz bünyesinde yapılacak TestDaF sınavlarına, sadece ilgili mevzuat kapsamında üniversitemize kayıtlı hazırlık sınıfı öğrencilerinden ve Üniversitemizden ilişiği kesilen öğrencilerden sınava girme şartlarına sahip olanlar girebilir, bu öğrencilerden sınav ücreti alınmamaktadır.

Almanca Yeterlik Sınavı (TestDaF) ilişkin ayrıntılı bilgiye Sıkça Sorulan Sorular ve Öğrenci El Kitapçığı üzerinden erişebilirsiniz.


Kurum İçi Almanca Yeterlik Sınavı (KAYS)
KAYS, uluslararası niteliği olmayan kurum içi Almanca yeterlik sınavıdır. 

TestDaF sınavının yapılamayacağı hallerde KAYS sınavı yapılır. KAYS sınavına, sadece Yüksekokulumuz bünyesinde yapılan TestDaF Sınavlarına girme haklarına sahip öğrenciler girebilir.

Almanca Yeterlik Sınavı (TestDaF) ilişkin ayrıntılı bilgiye Sıkça Sorulan Sorular ve Öğrenci El Kitapçığı üzerinden erişebilirsiniz.