Kur Sonu Sınavları


Hazırlık eğitiminde her kur yedi hafta sürmektedir. Yedinci haftanın sonunda dört dil becerisini ölçen (okuma-anlama, dinleme-anlama, yazılı anlatım ve sözlü anlatım) kur sınavları düzenlenir.
Sınavın yapısı aşağıdaki gibidir:

A1

Dil Becerisi

Okuma - Anlama (LV)

Dinleme - Anlama (HV)

Yazılı Anlatım (SA)

Sözlü Anlatım (MA)

Süre

30 dakika

yaklaşık 15 dakika

40 dakika

her bir öğrenci için yaklaşık 2 dakika

İçerik

3 bölüm:

her biri doğru/yanlış ya da a/b/c

3 bölüm:

a/b/c, doğru/yanlış ve a/b/c

e-mail

gündelik hayata dair bir konuda spontane sözlü anlatım

 

 

 

 

 

A2

Dil Becerisi

Okuma - Anlama (LV)

Dinleme - Anlama (HV)

Yazılı Anlatım (SA)

Sözlü Anlatım (MA)

Süre

45 dakika

yaklaşık 20 dakika

45 dakika

her bir öğrenci için yaklaşık 4 dakika

İçerik

3 bölüm:

eşleştirme sorusua/b/c ve doğru/yanlış/metinde yer almıyor

3 bölüm:

doğru/yanlış, a/b/c und doğru/yanlış

e-mail

gündelik hayata dair bir konuda fikrini beyan etme

 

 

 

 

 

B1

Dil Becerisi

Okuma - Anlama (LV)

Dinleme - Anlama (HV)

Yazılı Anlatım (SA)

Sözlü Anlatım (MA)

Süre

60 dakika

yaklaşık 30 dakika

50 dakika

her bir öğrenci için yaklaşık 4-5 dakika

İçerik

3 bölüm:

eşleştirme sorusua/b/c ve doğru/yanlış/metinde yer almıyor

3 bölüm:

her biri  doğru/yanlış ya da a/b/c

resmi bir e-mail
ve fikrini beyan etme

3 bölümden 2’si:

- kendini tanıtma, bilgi alma (resmi) ya da
- bildirme (gayrıresmi/resmi)

- öneride bulunma ve gerekçelendirme (gayrıresmi)

 

 

 

 

 

B2

Dil Becerisi

Okuma - Anlama (LV)

Dinleme - Anlama (HV)

Yazılı Anlatım (SA)

Sözlü Anlatım (MA)

Süre

60 dakika

yaklaşık 35 dakika

60 dakika

her bir öğrenci için yaklaşık 4 dakika

İçerik

3 bölüm:

eşleştirme sorusu,  a/b/c ve doğru/yanlış/metinde yer almıyor

3 bölüm:

bir sohbet/görüşme ve bir sunumdan bilgi çıkarımında bulunma ve doğru/yanlış

grafik betimleme, görüş beyan etme

grafik betimleme (resmi)
ya da
avantaj ve dezavantajları belirtme, görüş ifade etme ve nedenlerini belirtme


Kur sonu sınavları, hazırlığın hem birinci hem de ikinci yılında yapılır. Öğretim şekline bağlı olarak sınavlar ya kağıt tabanlı ya da dijital gerçekleşmektedir.
Sınavlar hakkında daha ayrıntılı bilgi öğretmenleriniz tarafından verilecektir. Sınava hazırlık da sınıfta gerçekleşmektedir.