Muafiyet Sağlayan Dil Belgeleri ve Seviyeleri

SINAV ADI

ASGARİ SEVİYE

PUAN ARALIĞI

Telc Deutsch

Telc Deutsch C1

**

Goethe-Zertifikat

Goethe-Zertifikat C1

**

Goethe-Zertifikat

Goethe-Zertifikat Groβes Deutsches Sprachdiplom C2

**

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH)

DSH 2

 

TestDaF*

TDN 4  (4xTDN4)*

*

Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz-Zweite Stufe (DSD II)

DSD Stufe II C1

-

Yabancı Diller Yüksekokulu yeterlik ve seviye tespit sınavı

(Yabancı Diller Yüksekokulu yönetim kurulu kararına göre belirlenir.)

-

 Dil belgelerinin haricinde Almanca yeterlik sınavlarından muafiyet sağlayan belge

09.12.2014 tarih ve 2014/44 sayılı Senato Kararı ile belirlenen Almanca Yeterlik Sınavından muafiyet sağlayan dil belgelerine 06/06/2018 tarih ve 2018/45 sayılı Senato Kararı ile Abitur ve Matura Diplomaları da eklenmiştir.

*Ayrıca, “10.07.2019 tarihli 2019/61 sayılı”, 19.09.2019 tarihli ve 2019/83 sayılı” ve “13.11.2019 tarih ve 2019/94 sayılı” Senato Kararları ile:  “Üniversitemiz Senatosunun 16.08.2018 tarih ve 08/53 sayılı kararına istinaden 2019 yılından itibaren Üniversitemizde yapılacak olan Almanca Yeterlik Sınavı kapsamında uluslararası geçerliliği olan standart sınav TestDaF Almanca Yeterlik Sınavından başarılı olarak kabul edilmek ve lisans eğitimine başlayabilmek için her dört beceriden en az TDN 4 almak zorunluluğu yerine, her dört beceriden en az TDN 3 ve toplamda en az 13 puan alınmasının Almanca Yeterliği sağlamış olarak kabul” edilmesi uygun görülmüştür.

** 07.08.2019 tarih ve 2019/69 sayılı Senato Kararı ile Telc Deutsch C1 ve Goethe-Zertifikat C1 veya C2 dil seviyesinin aranmasına karar verilmiştir.