Almanca Yaz Kursu

Almanca hazırlık eğitimi programı kapsamında hazırlık eğitiminin ilk senesinde/yılında olan, devam zorunluluğunu/şartını yerine getirmiş ve B2 kur sınavı sonucu başarı sıralamasında ilk 100’e girmiş olan öğrenciler ortalama dört hafta süren Almanya yaz kursu için DAAD bursu ile teşvik edilir.

Yüksekokulumuzda her eğitim-öğretim yılında Almanca hazırlık eğitimi programı kapsamında hazırlık eğitiminin ilk yılında B2 kuru sonunda (1.-4. kur arasında) başarılı olup başarı sıralamasına göre ilk 100’e giren öğrenciler 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren aşağıda belirtilen kriterlere göre belirlenmektedir;

  • Öğrencinin, Almanca Hazırlık Eğitimi Programı azami süresinin ilk yılında (1.-4. kur arasında) B2 kuru (seviyesi) sonunda başarılı olması,
  • Öğrencinin, ilk yılında Almanca Hazırlık Eğitimi Programı kapsamında ilk 4 (dört) kur dönemlerinden birisinde B2 kuru (seviyesi) sonunda başarılı olması,
  • Öğrencinin, Üniversitemizde halen kayıtlı olması,
  • Öğrencinin, Yüksekokulumuzda ilgili eğitim-öğretim yılında Almanca Hazırlık Eğitimi Programı kapsamında ilk yılında katılmış olduğu B2 kurunda %80 devam şartını sağlamış ve B2 kur sınavından en az 70 not (puan) almış olması,
  • İlk 100 öğrencinin, B2 kur sınav notu (puanı) büyükten küçüğe doğru sıralanarak tespit edilir,
  • İlk 100 sıralamasında B2 kur sınav notları eşit olan öğrenciler söz konusu olduğunda B2 kuru derslerine devam durumlarının dikkate alınması ve sırası ile B2 kur Almanca hazırlık sınıfı derslerine en çok devam eden öğrencinin/öğrencilerin ilk 100 öğrenci sıralamasına dâhil edilir,
  • İlk 100 sıralamasında B2 kur sınav notları ve Almanca hazırlık sınıfı derslerine devam durumları eşit olan öğrenciler için yukarıda belirtilen kriterlere göre silsile yolu ile öncelikle bir önceki kur sınav notu (B1) yüksek olan öğrencinin, eğer öğrencilerin ilgili kur sınav notları eşitse ilgili kurda Almanca hazırlık sınıfı derslerine en çok devam eden öğrencinin/öğrencilerin ilk 100 öğrenci sıralamasına dâhil edilir,
  • Hazırlık eğitiminin ilk yılında 1.-4. kur arasında A1, A2, B1 ve B2 seviyesindeki kurların herhangi birini tekrar eden öğrenciler ilk 100 sıralamasına dâhil edilmez.
  • Almanca hazırlık eğitimi programının ilk yılında olup kendi talepleri ile kur dönemi sonu “kur sınavlarının” herhangi birine çevrimiçi (online) olarak katılan öğrenciler ilk 100 sıralamasına dâhil edilmez.


Önemli dikkat edilecek hususlar:

DAAD tarafından teşvik edilen Almanya Yaz Kursu için yedek kontenjan uygulaması bulunmamaktadır.

DAAD tarafından teşvik edilen Almanya yaz kursuna katılacak öğrencilerin vize işlemlerini bireysel olarak yapmaları gerekmektedir.


Kurs süreci ve içeriği, kurs tarihleri ve yerleri, sigorta, konaklama, kursa ilişkin davetiye vb. işlemler için gerekli bilgilendirmeler öğrencilere kurumsal mail yolu ile ya da Yüksekokulumuz web sayfasında yapılır. Öğrenciler söz konusu bilgilendirme platformlarını düzenli aralıklarla kontrol etmeli ve taraflarına yapılmış bilgilendirmelerin gereklerini zamanında eksiksiz bir şekilde yerine getirmelidirler, oluşabilecek hak kayıplarından ilgili öğrenciler sorumlu olup, idare herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Almanya'da düzenlenen Almanca Yaz Kursuna katılan öğrencilerden kurs bitiminden sonra kursa katılım durumlarına ve kurs sürecine ilişkin Feedback (Geri Bildirim) Raporu ilgili öğrencilerle Yüksekokulumuza tarafından paylaşılan form üzerinden istenir.